Referencie

Pripravujem plátna pre profesionálnych výtvarníkov na Slovensku i v Čechách.

Príprava diplomovej série s názvom ZOOM maliarky Patrície Koyšovej
Príprava diplomovej série s názvom ZOOM maliarky Patrície Koyšovej.
Napnuté plátna pre Erika Šille
Napnuté plátna pre Erika Šille.
Rám s oblúkom pre Dezidera Tótha
Rám s oblúkom pre Dezidera Tótha.
Diplomová práca maliarky Evy Mikulášovej na mojich plátnach
Diplomová práca maliarky Evy Mikulášovej na mojich plátnach.
Odovzdávanie oválného plátna maliarke Lucii Tallovej
Odovzdávanie oválného plátna maliarke Lucii Tallovej.
Počas rozhovoru s maliarkou Patríciou Koyšovou
Počas rozhovoru s maliarkou Patríciou Koyšovou.
Katarína Janečková a Andrej Korec vernisáž
Na vernisáži diplomových prác s Katarínou Janečkovou
Andrej Dúbravský a Andrej Korec vernisáž
Na príprave výstavy diplomových prác Andreja Dúbravského